BOOTH ACTIVATION

Product code: BOOTH QUẢNG CÁO

Chi tiết sản phẩm

Booth quảng cáo hay booth bán hàng là một khoảng không gian dành cho quảng cáo, trưng bày sản phẩm thường được đặt tại những nơi đông người như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.

Thông tin sản phẩm