OSD – Ụ TRƯNG BÀY

Product code: OSD - Ụ TRƯNG BÀY

Chi tiết sản phẩm

OSD- Ụ Trưng bày là một dạng kệ vuông trống xung quanh, thường được quy định đặt ở một khoản trống nhất định giữa các lối đi. Mục đích Show sản phẩm, trưng sản nhiều ưu điểm rất dể bán được hàng và quảng cáo thương hiệu,

Thông tin sản phẩm